Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

THÔNG BÁO NIÊN YẾT CÔNG KHAI THU, CHI NGÂN SÁCH QUÝ III NĂM 2021

Thông báo niêm yết công khai công tác thu, chi ngân sách quý III năm 2021 của UBND xã Sảng Mộc

THÔNG BÁO NIÊN YẾT CÔNG KHAI THU, CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2021

THÔNG BÁO NIÊN YẾT CÔNG KHAI THU, CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2021 XÃ SẢNG MỘC

KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY MỞ ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH TRÊN BIỂN

TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY MỞ ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH TRÊN BIỂN (23/10/1961 - 23/10/2021)

TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG HIV / AIDS.

TUYÊN TRUYỀN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG HIV / AIDS.

NIÊM YẾT CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2020

NIÊM YẾT CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHÊ CHUẨN NĂM 2020 XÃ SẢNG MỘC

Hoạt Động Của Xã Sảng Mộc

THÔNG BÁO NIÊN YẾT CÔNG KHAI THU, CHI NGÂN SÁCH QUÝ III NĂM 2021

Thông báo niêm yết công khai công tác thu, chi ngân sách quý III năm 2021 của UBND xã Sảng Mộc

THÔNG BÁO NIÊN YẾT CÔNG KHAI THU, CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2021

THÔNG BÁO NIÊN YẾT CÔNG KHAI THU, CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2021 XÃ SẢNG MỘC

KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY MỞ ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH TRÊN BIỂN

TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY MỞ ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH TRÊN BIỂN (23/10/1961 - 23/10/2021)

 • 3716/QĐ-UBND

  Quyết định số 3716/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Võ Nhai.

 • 130/2016/NQ-HĐND

  Về việc phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban Pháp chế HĐND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

 • 171/2016/NQ-HĐND

  Về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 • 96/2016/NQ-HĐND

  V/v xác nhận kết quả bầu Hội thẩm tòa án nhân dân huyện Võ Nhai, nhiệm kỳ 2016-2021

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4482

Tổng truy cập: 331368