Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

CUỘC THI SÁNG TÁC TRANH CỔ ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH...

 Nội dung cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị  năm 2020 và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của đảng theo thể lệ số...

QUY ĐỊNH XỬ LÝ HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI NHỮNG HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19...

Để tiếp tục thông tin, tuyên truyền các biện pháp xử lý hành chính đối với những hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19 và khai báo với các cơ sở y tế, UBND xã Sảng Mộc đề nghị Ủy...

THỰC HIỆN CHỦ TRƯƠNG KHAI BÁO Y TẾ TOÀN DÂN NCOVI

Để giúp người dân nắm bắt được đầy đủ thông tin, các khuyến cáo về phòng, chống dịch bệnh từ Chính Phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với...

THÔNG BÁO CUỘC THI VÀ TRIỂN LÃM ẢNH NGHỆ THUẬT VIỆT NAM NĂM 2020

THÔNG BÁO CUỘC THI VÀ TRIỂN LÃM ẢNH NGHỆ THUẬT VIỆT NAM NĂM 2020   - Cuộc thi và Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam tổ chức định kỳ 02 năm 01 lần, là dịp để tập hợp lực...

Hoạt Động Của Xã Sảng Mộc

CUỘC THI SÁNG TÁC TRANH CỔ ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH...

 Nội dung cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng...

QUY ĐỊNH XỬ LÝ HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI NHỮNG HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19...

Để tiếp tục thông tin, tuyên truyền các biện pháp xử lý hành chính đối với những hành vi vi phạm...

THỰC HIỆN CHỦ TRƯƠNG KHAI BÁO Y TẾ TOÀN DÂN NCOVI

Để giúp người dân nắm bắt được đầy đủ thông tin, các khuyến cáo về phòng, chống dịch bệnh từ...

 • 3716/QĐ-UBND

  Quyết định số 3716/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Võ Nhai.

 • 130/2016/NQ-HĐND

  Về việc phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban Pháp chế HĐND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

 • 171/2016/NQ-HĐND

  Về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 • 96/2016/NQ-HĐND

  V/v xác nhận kết quả bầu Hội thẩm tòa án nhân dân huyện Võ Nhai, nhiệm kỳ 2016-2021

Thống kê truy cập

Đang truy cập:1958

Tổng truy cập: 237781