Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN ĐÌNH CẢ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN THAM GIA XÂY...

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN ĐÌNH CẢ TYOOR CHỨC HỘ NGHỊ TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN THAM GIA XÂY DỰNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC

ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN ĐÌNH CẢ TỔ CHỨC TRAO TẶNG HUY HIỆU 55, 45, 40, 30 NĂM TUỔI ĐẢNG ĐỢT 19/5/2019

ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN ĐÌNH CẢ TỔ CHỨC TRAO TẶNG HUY HIỆU 55, 45,40,30 NĂM TUỔI ĐẢNG ĐỢT 19/5/2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ TRẤN ĐÌNH CẢ TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 8 - KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2016-2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ TRẤN ĐÌNH CẢ TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 8 - KHÓA VI, NHIỆN KỲ 2016-2021

HỘI CỰU CHIẾN BINH THỊ TRẤN ĐÌNH CẢ TỔ CHỨC TỔNG KẾT PHONG TRÀO "CỰU CHIẾN BINH GƯƠNG MẪU"

HỘI CỰU CHIẾN BINH THỊ TRẤN ĐÌNH CẢ TỔ CHỨC TỔNG KẾT PHONG TRÀO "CỰU CHIẾN BINH GƯƠNG MẪU"

ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH-ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN VÕ NHAI VÀ ĐẠI BIỂU HĐND THỊ TRẤN TỔ CHỨC TIẾP XÚC CỬ...

ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH VÀ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN VÕ NHAI TỔ CHỨC TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI THỊ TRẤN ĐÌNH CẢ

Hoạt Động Của Xã Sảng Mộc

KỶ NIỆM 72 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ 27/7

Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn và thực hiện hiệu quả phong trào " đền ơn đáp nghĩa"....

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ SẢNG MỘC KỲ HỌP THỨ 8

Ngày 16 tháng 7 năm 2019 Hội đồng nhân dân xã Sảng Mộc tổ chức kỳ họp thứ 8  khóa XIX nhiệm...

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN XÃ SẢNG MỘC

Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh Niên Việt Nam xã Sảng Mộc lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019...

 • 3716/QĐ-UBND

  Quyết định số 3716/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Võ Nhai.

 • 130/2016/NQ-HĐND

  Về việc phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban Pháp chế HĐND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

 • 171/2016/NQ-HĐND

  Về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 • 96/2016/NQ-HĐND

  V/v xác nhận kết quả bầu Hội thẩm tòa án nhân dân huyện Võ Nhai, nhiệm kỳ 2016-2021

Hành chính điện tử

Đến tháng 8 năm 2019 đã tiếp nhận

0

Hồ sơ

0

Hồ sơ đã xử lý

Tự động cập nhật lúc 01:53:45 ngày 23/08/2019

Thống kê truy cập

Đang truy cập:1068

Tổng truy cập: 209962